Samtaleterapi

Psykologisk rådgivning og psykoterapi

Psykologisk rådgivning og psykoterapi tilbydes individuelt (voksne og børn) og til par

Målet for mig er at give dig følelsen af at blive mødt med en empatisk, nysgerrig og ikke-dømmende tilgang i et trygt miljø, hvor du kan lære dig selv bedre at kende, blive bevidst om dine indre ressourcer, finde din egen udviklingsvej og efter behov få kontakt til følelsesmæssigt overvældende oplevelser mhp at forstå og mestre disse bedre fremadrettet.

En psykologisk konsultation foregår som en samtale om dét, du eller I kommer med og ønsker hjælp til. Der kan være behov for psykologisk rådgivning og/eller psykoterapeutisk samtale, og ud over at samtale kan vi efter behov arbejde terapeutisk med tegning og med forskellige kropslige eller meditative øvelser.

I den psykoterapeutiske behandling benyttes en multimetodisk tilgang, tilpasset den enkelte klient, og der anvendes en bred vifte af anerkendte terapeutiske metoder:

  • Psykodynamisk terapi
  • Chok-Traumeterapi
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Cognitive Processing Therapy (CPT)
  • Narrativ terapi

Mennesker kan f.eks. opsøge mig med ønske om at få hjælp ift frustrationer i arbejds- eller privatlivet, angst eller andre reaktioner på alle former for ændringer i livet. Det kan være, du ønsker selvudvikling eller hjælp til at finde nye veje i forhold til valg, du skal træffe. Der kan også være mønstre og vilkår fra din opvækst, der forhindrer dig i at leve fuldt og helt, som du ønsker eller længes efter.

Hvis der er høj-stress i nervesystemet, enten pga aktuelt stress eller pga traumer fra opvækst eller voksenliv, gælder det om :

  • At træne i at finde ind til kroppens visdom om , hvad der hjælper til afspændthed, følelsen af tryghed og naturlig glæde
  • At blive bevidst om, hvad der trigger den kropslige stress, og hvad der især giver glæde og mening i livet
  • At adskille fortid fra nutid og fremtid – så du oftere kan være fuldt og helt tilstede i Nuet.

Jeg arbejder med respekt og lydhørhed overfor de symptomer eller frustrationer, du står med, og de livsvalg, du træffer.

Du kan forvente, at jeg starter med at yde ”psykologisk førstehjælp”, hvis du føler dig i nød. Uanset om der er tale om et kort eller et længerevarende forløb, kan du forvente, at jeg hjælper dig til at se mere klart på din situation og komme i en bedre kontakt med dig selv.

Klik her og kom til kontaktsiden, hvor du kan finde den nødvendige information, der skal til for at kontakte mig.