Samtaleterapi

Psykologisk rådgivning og psykoterapi tilbydes individuelt (voksne og børn) og til par.

En psykologisk konsultation foregår som en samtale om dét, du eller I kommer med og ønsker hjælp til. Ud over samtale med råd og vejledning, kan vi efter behov arbejde terapeutisk med tegning og med forskellige kropslige eller meditative øvelser.

Mennesker kan f.eks. opsøge mig med ønske om at få hjælp ift frustrationer i arbejds- eller privatlivet, angst eller andre reaktioner på alle former for ændringer i livet. Det kan være, du ønsker selvudvikling eller hjælp til at finde nye veje i forhold til valg, du skal træffe. Der kan også være mønstre og vilkår fra i din opvækst, som forhindrer dig i at leve fuldt og helt, som du ønsker eller længes efter.

Hvis der er høj-stress i nervesystemet, enten pga aktuelt stress eller pga traumer fra opvækst eller voksenliv, gælder det om :

  • At træne i at finde ind til kroppens visdom om , hvad der hjælper til afspændthed, følelsen af tryghed og naturlig glæde
  • At blive bevidst om, hvad der trigger den kropslige stress, og hvad der især giver glæde og mening i livet
  • At adskille fortid fra nutid og fremtid – så du kan være fuldt og helt tilstede i Nuet.

Jeg arbejder med respekt og lydhørhed overfor de symptomer eller frustrationer, du står med, og de livsvalg, du træffer.

Du kan forvente, at jeg starter med at yde ”psykologisk førstehjælp”, hvis du føler dig i nød. Uanset om der er tale om et kort eller et længerevarende forløb, kan du forvente, at jeg hjælper dig til at se mere klart på din situation og komme i en bedre kontakt med dig selv.

Klik her og kom til kontaktsiden, hvor du kan finde den nødvendige information, der skal til for at
kontakte mig.