Tilskud

Læs om de forskellige tilskudsordninger

Offentlige tilskudsordninger

Klinikken har siden 1. januar 2013 haft overenskomst med sygesikringen.

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående grupper/personkredse.

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • trafik- og ulykkesofre.
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression fra 18 år.
 • personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

 Hvor stort er tilskuddet?
Tilskuddet udgør ca. 60 % af psykologens honorar.

 

Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 25 år

Unge mellem 18 og 25 år (dvs. indtil man fylder 25 år) er  berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11).

 

Børn og unge under 18

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

 

Husk henvisning fra din læge

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.
Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

BEMÆRK – Henvisningen skal hentes ned af psykologen inden for 3 måneder efter, at den er blevet udstedt af lægen.

Hvis du ønsker at skifte psykolog

Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen.

Øvrige Tilskudsordninger :

PRIVATE TILSKUDSORDNINGER
Du kan være dækket af en eller flere forsikringer, der helt eller delvist dækker dine udgifter hos en psykolog.

PRIVATE SUNDHEDSFORSIKRINGER
Du kan selv have tegnet en sundhedsforsikring, eller du kan på din arbejdsplads være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med besøg hos en psykolog.

Gode råd til dig, der skal til psykolog gennem din sundhedsforsikring :
Vanskelige situationer eller psykiske problemer kan ramme alle, og mange har i dag adgang til hjælp gennem en sundhedsordning/sundhedsforsikring. Men der er forskel på, hvordan ordningerne dækker. For at få det bedste forløb anbefaler Dansk Psykolog Forening, at du undersøger dine betingelser, inden du starter til psykolog.

4 vigtige spørgsmål, hvis du skal til psykolog gennem din sundhedsforsikring

 • Hvilken type hjælp kan du få?
 • Hvor mange samtaler dækker din forsikring?
 • Vælger du selv din psykolog?
 • Er din psykolog autoriseret?

Læs mere på dp.dk/mere

 

FORSIKRINGSSELSKABER
Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for kriseterapi.

FAGFORENINGER
Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

SYGEFORSIKRING “DANMARK”
“danmark” giver tilskud til behandling ydet af autoriseret psykolog som krisehjælp med offentligt tilskud.
Det er en forudsætning, at du er medlem af “danmark”.

 

Klik her og kom til kontaktsiden, hvor du kan finde den nødvendige information for at kunne kontakte mig.