Hvilke tilskud

Tilskud

PRIVATE TILSKUDSORDNINGER
Du kan være dækket af en eller flere forsikringer, der helt eller delvist dækker dine udgifter hos en psykolog.

PRIVATE SUNDHEDSFORSIKRINGER
Du kan selv have tegnet en sundhedsforsikring, eller du kan på din arbejdsplads være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med besøg hos en psykolog.

FORSIKRINGSSELSKABER
Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for kriseterapi.

FAGFORENINGER
Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

SYGEFORSIKRING “DANMARK”
“danmark” giver tilskud til behandling ydet af autoriseret psykolog som krisehjælp med offentligt tilskud.
Det er en forudsætning, at du er medlem af “danmark”.

OFFENTLIGE TILSKUDSORDNINGER
Klinikken har siden 1. januar 2013 haft overenskomst med sygesikringen.

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • trafik- og ulykkesofre.
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp. Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.) Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

Henvisningen skal hentes ned af psykologen inden for en måned efter, at den er blevet udstedt fra lægen.

Hvor stort er tilskuddet?
Tilskuddet udgør ca. 60 % af psykologens honorar.

Du kan højst få tilskud til 12 konsultationer på én henvisning. Lægen kan dog vælge – efter anmodning fra psykologen – at genhenvise personer, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med depression eller angst. På den måde kan du i de tilfælde få tilskud til psykologhjælp op til 24 konsultationer.

Er du  mellem 18 og 21 år (inklusiv det 21. år) kan du få gratis psykologbehandling. Der er indgået en aftale, som betyder, at unge, der henvises med angst eller depression, kan få gratis behandling frem til 31. december 2021, hvor aftalen indtil videre udløber. Antallet af konsultationer er det samme som for personer over 22 år.

Klik her og kom til kontaktsiden, hvor du kan finde den nødvendige information for kunne at kontakte mig.